Ze względu na liczne pytania, dotyczące funkcjonowania Biblioteki w okresie przebudowy, publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane.

Czy Biblioteka będzie zamknięta na czas przebudowy?

Nie. Wszelkie prace związane z przebudową zaplanowaliśmy tak, by w możliwie jak najmniejszy sposób zakłócały standardowe funkcjonowanie Biblioteki. Nie oznacza to jednak, że w całym okresie prowadzenia prac nie będziemy zmuszeni do okresowego zamknięcia lokalu. Będą to jednak zamknięcia krótkotrwałe. O wszystkich zmianach w rytmie pracy Biblioteki będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej i profilu FB.

Jakie będą godziny pracy Biblioteki?

Generalnie godziny pracy nie ulegają zmianom. Gdyby z jakichkolwiek powodów, związanych lub niezwiązanych z prowadzonymi pracami, zaszły incydentalne zmiany, będziemy o tym z wyprzedzeniem informować Państwa na naszej stronie internetowej i profilu FB.

Podkreślamy, że zmiana godzin pracy Biblioteki, która miała miejsce w lutym br. ma charakter stały i nie jest związana z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Czy w związku z przenoszeniem księgozbioru Biblioteka ograniczy zakup nowości?

Nie. Obecna sytuacja nie ma najmniejszego wpływu na realizację naszej polityki zakupów.

Czy Biblioteka zawiesi lub ograniczy ilość organizowanych imprez i spotkań?

Nie. Będziemy równie aktywnie proponowali Państwu całą gamę spotkań i imprez, którą proponowaliśmy dotychczas. Do momentu oddania do użytku części wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki głównej wszystkie imprezy będą się odbywały w lokalu Filii (prosimy zwracać uwagę na informacje zawarte w materiałach promocyjnych).

Jedyną formą działalności, którą zmuszeni jesteśmy zawiesić na okres przebudowy, jest działalność naszej galerii „Odrobina kultury”.

Czy nadal będzie można korzystać z całego księgozbioru?

Nie. Z oczywistych względów musieliśmy część księgozbioru umieścić w tymczasowych magazynach, co uniemożliwia wypożyczanie znajdujących się tam pozycji. Dołożyliśmy wszelkich starań, by przeprowadzić jak najtrafniejszą selekcję zbiorów, pozostawiając do Państwa dyspozycji wszystkie najpoczytniejsze i najważniejsze tytuły.

Czy będą odbywały się lekcje biblioteczne?

Tak, ale zmieni się ich forma. Będą one przeprowadzane w przedszkolach i szkołach oraz w lokalu Filii. Taki stan rzeczy będzie trwał do oddania do użytku pierwszych wyremontowanych pomieszczeń, co pozwoli nam na prowadzenie lekcji, zajęć i spotkań w budynku Biblioteki głównej.

Czy w związku z przenoszeniem księgozbioru należy zwracać wypożyczone książki?

Pomijając fakt, że książki z reguły należy zwracać do Biblioteki – nie. Z wypożyczonych pozycji możecie Państwo korzystać na dotychczasowych zasadach, zgodnie z regulaminem.

Czy będzie funkcjonowała Pracownia Komputerowa?

Tak, ale z przyczyn lokalowych jesteśmy zmuszeni znacznie ograniczyć ilość stanowisk.

Czy będzie można korzystać z dostępu do internetu?

Tak.

Czy będzie funkcjonować Czytelnia?

Tak, z tym, że – podobnie, jak w przypadku Pracowni Komputerowej – jej powierzchnia ulegnie znaczącemu ograniczeniu.

Czy Biblioteka nadal będzie organizowała wystawy?

Ze względu na troskę o powierzane nam eksponaty, jesteśmy w obecnych warunkach zmuszeni zawiesić naszą działalność wystawienniczą.

Jak długo będzie trwała przebudowa Biblioteki?

Całość prac zostanie zakończona 2 lipca 2018 r. Ze względu na sposób prowadzenia przebudowy, rozłożony na etapy obejmujące poszczególne obszary Biblioteki, będziemy sukcesywnie udostępniać kolejne pomieszczenia zaraz po zakończeniu prowadzonych w nich prac.

 


O wszelkich istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na dostęp do zbiorów bądź usług, będziemy na bieżąco Państwa informować na naszej stronie internetowej i profilu FB. Służymy również pomocą telefoniczną.

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;