Jedyny projekt będący tak blisko potrzeb czytelniczych, jedyny rozumiejący, że „biblioteka książką stoi”. Czytelnik potrzebuje nowych wrażeń literackich, będzie zawsze, gdy będą systematycznie pojawiały się nowości. Wszelka inna działalność bibliotek jest bardzo ważna, ale jej istotą jest książka, wokół niej toczy się czytelniczy świat. Biblioteki zostały bowiem powołane do gromadzenia, opracowywania, udostępniania i zachowania literatury, jako jednej z form dziedzictwa społecznego narodowego i ogólnoświatowego.


Cieszymy się, że od wielu lat jesteśmy beneficjentami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu rosną nasze zbiory, powiększa się grono czytelników i odwiedzających bibliotekę. Warto podkreślić, że nie moglibyśmy uczestniczyć w projekcie, gdyby nie rozumienie celów priorytetu przez władze miasta, które przyznają nam dotację na wkład własny decydujący o wysokości pozyskiwanych środków z programu ministerialnego. Jakie środki pozyskaliśmy, a jakie pochodziły z wkładu własnego od 1 stycznia do 30 listopada ubiegłego roku?
Otóż realizując cele i założenia Priorytetu 1 NPRC, nasza Biblioteka dokonała zakupu nowości wydawniczych z dotacji Ministerstwa Kultury w liczbie 547 egz. książek drukowanych i 47 audiobooków na łączną kwotę 12800,00 zł. W tym: dla dorosłych 264 egz. (wartość: 6685,20 zł) z czego 189 egz. to lit. piękna a 75 egz. popularno-naukowa; dla dzieci 283 egz. (wartość: 4947,75 zł) z czego 243 egz. to lit. piękna, a 40 popularno-naukowa; oraz 47 audiobooków (lit. piękna dla dorosłych) na sumę 1167,05 zł.
Ze środków własnych do 30 listopada 2019 r. zakupiono ogółem 912 egz. na kwotę 19428,11 zł, w tym: dla dorosłych 460 egz. (wartość: 12163,95 zł) z czego 347 egz. to lit. piękna a 113 egz. popularno-naukowa; dla dzieci 395 egz. (wartość: 5915,43 zł) z czego 366 egz. to lit. piękna, a 29 egz. popularno- naukowa; oraz 57 audiobooków (lit. piękna dla dorosłych) na sumę 1348,73 zł.

Nowości posłużyły do promowania czytelnictwa i biblioteki poprzez wystawy, akcje głośnego czytania oraz informowanie o nowych książkach w serwisie społecznościowym i na stronie internetowej biblioteki. Do efektów realizacji zadania należy zaliczyć: wzrost liczby czytelników, wzrost liczby odwiedzin biblioteki, wzrost wskaźników czytelnictwa w stosunku do roku poprzedniego.

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;