Serdecznie zapraszamy! Twój głos się liczy!

Celem konferencji jest poinformowanie mieszkańców społeczności lokalnej o sukcesie naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej, która otrzymała dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury na dofinansowanie działań Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Realizacja zadania w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO, jak podkreśla operator programu Narodowe Centrum Kultury, ma służyć:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju; włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

W programie konferencji:
1.    Przywitanie gości
2.    Prezentacja -  Projektu BLISKO i zadania „Biblioteka ogrodem słów i obrazów”

  • omówienie zadań zaplanowanych na rok 2021 i 2022
  • przedstawianie wizji i sposobów ich realizacji
    3.    Referat - Budowanie i wzmacnianie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju czytelnictwa
    4.    Dyskusja

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;