Czy na pewno wiesz, kto był pierwszym królem Polski? Skąd przybyli Słowianie? W co wierzyli?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, mogli usłyszeć uczestnicy spotkania z pisarzem, Jarosławem Prusińskim, który opowiedział m.in. o swoich przygotowaniach do napisania książki „Zapomniani bogowie. Słowiańska opowieść”. Zebrani mieli okazję do pogłębienia wiedzy historycznej, szczególnie tej dotyczącej historii Polski sprzed 966 r.

Autor „Zapomnianych bogów” przedstawił nowe spojrzenie na kształtowanie się państwowości polskiej w oparciu o zapiski Kronik Kadłubka. Opowiedział o Sarmatach (irański lud koczowniczo-pasterski) i ich związkach z Polską. Zwrócił uwagę na osiągnięcia znanego archeologa, Tadeusza Józefa Sulimirskiego, który dowiódł, że język polski jest efektem fuzji języka prasłowiańskiego z językiem sarmackich Chorwatów i datuje się od V w. n.e., to jest od czasów supremacji plemion sarmackich nad ludnością prasłowiańską z terenów Polski.

Zainteresowanych odsyłamy do literatury źródłowej naukowej, zaś preferujących łatwiejszy sposób poznawania historii - do lektury powieści Jarosława Prusińskiego.

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;