Zadanie, „Czytam, więc jestem – Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią”, zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 podsumowano 6 września 2018 r. oficjalnym otwarciem instytucji. Przypominamy, że realizację prac rozpoczęto zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku 1 września 2016 r., zaś zostaną one zakończone złożeniem raportu z realizacji zadania 28 września 2018 r. Rozbudowa i modernizacja budynku trwały dwadzieścia pięć miesięcy. Należy zaznaczyć, że w tym czasie Biblioteka pracowała, a czytelnicy mogli korzystać z większości zbiorów.


Zwieńczeniem trudu włożonego zarówno w przygotowanie wniosku, jak i pracy, niejednokrotnie w kurzu i pyle, było uroczyste otwarcie zmodernizowanej biblioteki
w dniu 6 września. Tę długo wyczekiwaną uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Hyndza, Radni Miejscy, przedstawiciele operatora projektu, Instytutu Książki: Daniel Bednarz i Rafał Jarocki, księża siemiatyckich parafii: ks. prałat dr Jerzy Cudny, ks. prałat Henryk Polak, protodiakon Mirosław Demczuk i ks. Rafał Wawryniuk, przedstawiciel starostwa powiatowego Bożena Radziszewska-Dawidziuk, delegacja Książnicy Podlaskiej: wicedyrektor Dorota Łuckiewicz, instruktorzy Joanna Trusiuk i Marta Kozłowska. Obecni byli także Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury Jolanta Sidorowicz, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mariusz Pyzowski, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Bogusław Zduniewicz, Dyrektor Szkoły Muzycznej Agnieszka Sitarska, Dyrektorzy siemiatyckich szkół podstawowych Joanna Gołubkiewicz, Radosław Kondraciuk, dyrektor Gimnazjum Nr 1 Janusz Łopuski, Dyrektorzy przedszkoli i żłobków: Małgorzata Śnieżko, Grażyna Komuda, Barbara Terpiłowska, właściciel firmy Games Jan Gawryluk, właścielka Pater Firmy Elżbieta Daniluk, Prezes Klubu Literackiego Helena Masiel-Martinko, kierownicy siemiatyckich księgarń. Przybyły również delegacje z bibliotek gminnych i miejskich z województwa podlaskiego. Wśród gości była również poprzednia dyrektor Biblioteki Teresa Fronc.  Mimo stosunkowo wczesnej pory, nie zabrakło również reprezentantów mieszkańców i czytelników oraz przedstawicieli mediów.
Dyrektor Biblioteki złożyła podziękowania m.in. pod adresem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Książki, bez których programu i wsparcia finansowego tak radykalna rozbudowa i modernizacja biblioteki nie bałyby możliwa. Dziękowała także Burmistrzowi Miasta Siemiatycze i Radnym za zagwarantowanie środków finansowych umożliwiających udział w programie, Dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za ustawiczną pomoc i ciężką pracę jaką wykonali na rzecz naszej biblioteki.
Słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie, zrozumienie i wykonywanie prac wykraczających poza bibliotekarskie obowiązki, usłyszeli również pracownicy Biblioteki.
Na ręce pani Dyrektor goście złożyli gratulacje, kwiaty, upominki oraz życzenia. Podczas przemówień podkreślano wyjątkową rolę bibliotek i książek w szerzeniu wiedzy i kultury. Odczytano także listy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi po którym księża poświęcili budynek. Następnie wszyscy udali się na zwiedzanie biblioteki. Wydarzenie uświetnił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jarosława Buczka zatytułowany „Ballady z duszą”.
Mamy nadzieję, że Biblioteka w nowej odsłonie przypadnie Państwu do gustu i będą nas Państwo często i chętnie odwiedzać.

Zapraszamy!

 

spromo

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;