Celem projektu "Głosy pokoleń" jest wydobycie z pamięci tego, co minęło (ludzi, kultury, obyczajów, architektury), zainteresowanie młodzieży przeszłością miasta oraz pokazanie obrazu miasta współczesnego widzianego oczyma obecnych nastolatków starszemu pokoleniu; znalezienie tego co wspólne i ważne dla wszystkich mieszkańców, budowanie więzi międzypokoleniowej i utrwalenie tego, co przeminęło już i tego co przeminie za chwilę.

Adresatami projektu i jego bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy Siemiatycz zaproszeni do udziału w konkursach „Głosy pokoleń: Siemiatycze od lat czterdziestych do współczesności”. Biblioteka przygotowała spotkania tematyczne i wystawy towarzyszące: „Mieszkańcy miasta dawniej i dziś”; „Siemiatycze współczesne i dawne”. Projekt zakłada organizację czterech spotkań, każde poświęcone kolejnemu, powojennemu dwudziestoleciu. Wezmą w nich udział zaproszeni prelegenci, którzy przedstawią rys historyczny każdego z omawianych okresów. Zebrani będą mieli okazję podzielić się swoimi przeżyciami, ciekawostkami z życia miasta i minionych wydarzeń. Na wystawach towarzyszących spotkaniom zostaną pokazane przedmioty użytku codziennego z poszczególnych okresów, udostępnione przez mieszkańców.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zaktywizowanie i zintegrowanie lokalnej społeczności, przedstawicieli wszystkich pokoleń oraz zainteresowanie ich problemami i różnicami międzypokoleniowymi, podłożem różnic w postrzeganiu wartości, wspólnym poszukiwaniem lepszego porozumienia i gruntów współpracy. Liczymy także na poszerzenie wiedzy mieszkańców o swoim mieście, ukształtowanie postawy szacunku dla świadków historii, ale także szacunku dla młodych, którym również nie jest łatwo tworzyć więzi międzypokoleniowe.

 

spromo

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;