Wakacje czas zacząć! Lato, słońce, nowa energia, pełny relaks - w tych znakomitych okolicznościach przyrody zapraszamy Was do podjęcia nowego wyzwania czytelniczego. "Czytam - to mój ulubiony sport" to konkurs organizowany we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym ZO w Białymstoku, Rafałem Sonikiem oraz firmą SaMASZ. Jego celem jest promocja książek i czytania, jako doskonałej formy spędzania czasu wolnego. Jak co roku nagrodzimy najaktywniejszych czytelników. Czekają na Was m.in. maskotki, gry, plecaki, art. piśmienne i biurowe, odtwarzacze mp3... U nas nie ma przegranych. Wystarczy odwiedzić bibliotekę, pobrać kartę wyzwania - za każdą wypożyczoną książkę z karty wyzwania otrzymacie specjalną pieczątkę. Komplet pieczątek to gwarantowana nagroda, przyznawana od ręki! Konkurs trwa od 1.07 do 31.08 i skierowany jest do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.

 

Regulamin konkursu literackiego „Czytam - to mój ulubiony sport”

I Definicje
1. Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej, ul. Górna 23 a, 17-300 Siemiatycze (zw. dalej MBP).
2. Uczestnik – aktywny użytkownik biblioteki (posiadacz karty bibliotecznej), w wieku 6-13 lat, który w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie weźmie udział w Konkursie. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z wyrażeniem zgody na udział przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika.
3. Zadanie konkursowe – „Czytam - to mój ulubiony sport” (zw. dalej kartą wyzwania), opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.mbp.edu.pl oraz fanpage’u w serwisie Facebook.
4. Konkurs – niniejszy konkurs realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym ZO w Białymstoku, Rafałem Sonikiem, firmą SaMASZ Sp. z o.o.
5. Nagrody - nagrody rzeczowe w postaci zestawów gadżetów promujących działalność PZM, sport, czytelnictwo oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (m.in. maskotki, bransoletki, smycze, gry, odblaski, plecaki, art. piśmienne i biurowe, odtwarzacze mp3).
II Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się w terminie 1.07.2023 – 31.08.2023. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy pobrać w Oddziale dla Dzieci MBP kartę wyzwania. Za każdą wypożyczoną książkę z karty uczestnik Konkursu otrzymuje specjalną pieczątkę. Komplet pieczątek upoważnia do odbioru nagrody. Uzupełnioną kartę wyzwania należy okazać w Oddziale dla Dzieci do dnia 31.08.2023 w godzinach pracy biblioteki. Karty wyzwania dostępne są w Oddziale dla dzieci MBP przez cały okres trwania Konkursu. Jeden Uczestnik może zdać tylko jedną kartę wyzwania.
2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w Konkursie więcej niż raz, Organizator ma prawo odmówić ponownego uczestnictwa.
3. W razie zwycięstwa rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie internetowej i fanpage’u Organizatora imienia laureata wraz z pamiątkowym zdjęciem.
III Przyznanie nagród
1. Nagrody przyznawane są przez pracownice Oddziału dla Dzieci MBP na bieżąco – po przekazaniu wypełnionej karty wyzwania. Nagroda wręczana jest do rąk własnych Uczestnika bądź przedstawiciela ustawowego.
2. Nagrody przyznawane są w 2 kategoriach:
- pierwsza (I – III kl. SP)
- druga (IV-VI kl. SP)
3. Nagroda nie podlega wymianie na inną.
4. Liczba Nagród jest ograniczona. O przyznaniu Nagrody decyduje losowanie. W razie wyczerpania Nagród Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed ustalonym dniem 31.08.2023, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej i w serwisie Facebook.
IV Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez cały czas trwania Konkursu.
2. Organizator, w terminie 7 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.
V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Każdy Uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni mają prawo zapoznania się z treścią Regulaminu.
2. Uczestnicy,  rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają, że zapoznali się ze wszystkimi zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w celach i w sposób wskazany w części V Regulaminu Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i w celach sprawozdawczych.
4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu do danych osobowych Uczestnika oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

 

spromo

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;