Projekty własne

Projekty własne są opracowywane przez naszych pracowników w celu pozyskania dodatkowych źródeł finansowania planowanych przez nas przedsięwzięć. Powstają na bazie naszych doświadczeń i diagnozy potrzeb czytelników. Bacznie obserwujemy zmieniające wymnagania społeczności lokalnej, uczestniczymy w kursach doskonalących, staramy się podejmować inicjatywy mogące pozyskać czytelników i sympatyków Biblioteki.
Inną grupę stanowią projekty, których celem jest działalność edukacyjna i kulturotwórcza, nie wymagająca pozyskiwania dodatkowych funduszy. Takie projekty służą edukacji i budowaniu więzi międzypokoleniowej, wymianie doświadczeń, poznawaniu historii i dziedzictwa kulturowego, integracji środowiskowej.

 

spromo

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;