Dobiega końca rok szkolny, czyli czas podsumować nasze spotkania z dziećmi popularyzujące książkę, czytelnictwo oraz kreatywne spędzanie czasu. Ponieważ istnieje coraz większa potrzeba rozumienia i kształtowania swoich emocji przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące uczuć i emocji  z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi. Wzięliśmy udział w projekcie zainicjowanym przez przedszkola dotyczącym przyjaźni, koleżeństwa i kłamstwa. W trakcie zajęć była okazja do pogłębienia wiedzy dotyczącej relacji międzyludzkich, również na podstawie literatury.


Poza tym odbyły się zajęcia związane ze świętami, tak ważnymi dla dzieci np. Dzień postaci z Bajek, Dzień dinozaura, Dzień wody. Pory roku to zawsze aktualna tematyka i okazja do spotkań, aby poprzez wizytę w bibliotece proponować literaturę popularnonaukową. Należy zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowania historią Polski. Poznawanie legend i podań, praca z mapą, czy wyszukiwanie informacji w różnych źródłach wiedzy m. in. w słownikach, encyklopediach, poszerza wiedzę i świadomość.
Po raz pierwszy odbyły się również warsztaty z kaligrafii, które powiązaliśmy z akcją przepisywania „Małego Księcia”. Biblioteka dba o to, by sztuka pięknego pisania nie zanikła w młodym pokoleniu. W zajęciach wzięli udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.
Nawiązaliśmy również współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. KEN, aby poprzez zajęcia przeprowadzone w szkole, czy wizyty młodzieży w naszej bibliotece wskazać na potrzebę czytania, ale także spędzania wolnego czasu w placówkach kultury.

 

spromo

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;